لیست اخبار صفحه :1
هرمزگان رکورددار طرح‌های بهداشتی درمانی دهه فجر است

هرمزگان رکورددار طرح‌های بهداشتی درمانی دهه فجر است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه هرمزگان رکورددار طرح‌های بهداشتی درمانی دهه فجر است، گفت: باتوجه به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرامین رهبر معظم انقلاب، تلاش این وزارتخانه بر ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی هرمزگان و رفع محرومیت از چهره این استان است.

تغذیه درفصل امتحانات

تغذیه درفصل امتحانات

بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان روزهای پیش از امتحان را تا حد امکان به مطالعه می‌پردازند و تصور می‌کنند که غذا و استراحت مانع مطالعه می‌شود، در صورتی که با تغذیه صحیح می‌توان بازده فکری را افزایش داد. به کارگیری نکات و توصیه‌های زیر توان شما را برای یادگیری بهتر و موفقیت در امتحانات افزایش می‌دهد.