×
اخبار| EN | | | دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences  • بلوار شهيدچمران، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، طبقه سوم، معاونت دانشجوئي و فرهنگي
  • تلفن:33333287


  • سال 1401: تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
    کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
    Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved