مدیر فرهنگی دانشگاه

 

نام و نام خانودگی :

 

مدرک تحصیلی : 

 

تلفن : 33317334- 076

 

نمابر: 33340371- 076

 

مدیریت فرهنگی، موارد ذیل را در راستای منویات رهبر فرزانه انقلاب ، به عنوان مأموریت فرهنگی خود قرار داده است:

: 1- سامان بخشیدن به فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه- برنامه ریزی و اجرای این برنامه ها در سطح دانشگاه

 2- سازماندهی نیروهای دانشجویی که در طی تحصیل بتوانند استعدادهای فکری، فرهنگی، ورزشی و علایق بالقوه خود را به صورت بالفعل درآورند .

3- تقویت مبانی اعتقادی، ملی و انقلابی دانشجویان ، اساتید و کارکنان

4-  کشف و به کارگیری استعدادهای خلاق در جهت تحقق دانشگاه اسلامی

5- ایجاد محیطی سالم مبتنی بر ارزش های اسلامی برای گیرندگان خدمات بهداشتی و درمانی

6 -ارتقاء تفکر و رفتار دینی دانشجویان ، اساتید و کارکنان

. رسالت :

برنامه ریزی و هدایت کلیه فعالیت های فرهنگی، فوق برنامه، اجتماعی و ورزشی از پیش بینی، طراحی تا فرآیند های اجرایی

تعمیق باورهای دینی بر مبنای ترویج قرآن و آموزه های قرآنی در بین دانشجویان، کارکنان و اساتید

شرح وظایف :

توسعه و گسترش برنامه های دینی و قرآنی و ترویج سیره ائمه اطهار (ع)

توسعه و ترویج سیاست ها و راهبردهای مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و دانشگاه

تقویت مبانی اعتقادی، ملی و انقلابی دانشجویان، اساتید و کارکنان

کشف و به کارگیری استعدادهای خلاق در جهت تحقق دانشگاه اسلامی

برنامه ریزی و اجرای طرح ها و برنامه های فرهنگی، سیاسی، اعتقادی، اجتماعی و ورزشی

تعامل با واحدها، تشکل ها و کانون های دانشجویی موجود در دانشگاه

مشارکت فعال با مجامع فرهنگی و اجتماعی خارج از دانشگاه برای بهره گیری از تجارب و  ارتقاء کیفیت برنامه ه

برنامه ریزی کلان فرهنگی با حضور فعال در شورای فرهنگی دانشگاه

ایجاد ارتباط مستمر و پویا با صاحب نظران، کارشناسان و اندیشمندان حوزه فرهنگی و اساتید

بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی موجود برای اجرای برنامه های فرهنگی هنری

تقویت فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم باورهای اخلاقی

تقویت هویت اسلامی- ایرانی با محوریت دستاوردهای ملی و اسلامی ایرانیان

غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان با تدوین برنامه ها و سرگرمی های فرهنگی، هنری مناسب

بستر سازی برگزاری اردوهای فرهنگی ، تفریحی ، زیارتی