مدیر دانشجوئی دانشگاه

  نام و نام خانودگی :رضا سهرابی
  مدرک تحصیلی : لیسانس علوم تغذیه
  تلفن : 33333287- 076
  نمابر: 33340317- 076

 

مدیریت دانشجوئی

مدیریت دانشجویی یکی از مدیریت های زیر مجموعه حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می باشد که وظیفه برنامه ریزی، نظارت و پیگیری امور معیشتی و رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. احترام به شخصیت دانشجویان و تکریم انسانی آنها، اهمیت دادن به ویژگی های قومی، فرهنگی، فردی و شخصیتی، ایجاد تعامل و تشریک مساعی با دانشجویان در رفع مشکلات رفاهی و معیشتی همواره در سرلوحه فعالیت های این مدیریت قرار دارد.

این مدیریت در قالب چهار اداره اصلی (امور خوابگاهها، تغذیه، رفاه و تعاون، نقلیه) و با تعامل تنگاتنگ و مستمر با مدیریت فرهنگی و اداره

مشاوره و راهنمائی دانشجویی و شورای انضباطی همواره در جهت ارتقاء خدمت رسانی به دانشجویان عزیز قدم بر می دارد.

 

شرح وظایف :

تامین اسباب معیشتی و رفاهی دانشجویان

ایجاد هماهنگی و تعامل میان نهادهای دانشگاه ها به منظور استفاده بهینه از امکانات، منابع و ظرفیت ها

نظارت و ارزیابی فعالیتهای ادارات تابعه و اجرای خط مشی های تعیین شده

ایجاد هماهنگی در برنامه های رفاهی، خدماتی ارائه شده به منظور هرچه مفید نمودن آن

فراهم نمودن وسائل رفاهی دانشجویان و ایجاد رغبت در آنان جهت شرکت فعالانه در امور دانشجوئی و فرهنگی

ایجاد بستر مناسب جهت اجرای برنامه های فرهنگی، فوق برنامه، ورزشی، مشاوره ای و انضباطی در سطح دانشگاه و خوابگاه ها

 تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات کارکنان حوزه مدیریت دانشجویی به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشکلات دانشجویی

 تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان در محیط های دانشجویی

 استفاده از تجارب ارزشمند سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی در زمینه خدمات رفاهی دانشجویان

 

 
 
واحدهای زیر مجموعه مدیریت دانشجوئی :
 
  • اداره امور خوابگاه ها
  • اداره رفاه و تعاون
  • اداره نقلیه دانشجوئی
  • اداره تغذیه