محل خدمت

نام و نام خانوادگی

بیمارستان قشم

عالیه رفعتی

مرکز آموزشی و درمانی شریعتی

نجمه مهردادیان

دانشکده بهداشت

مهدی بحجتی اردکانی

دانشکده پرستاری بندرلنگه

نگین شریفی

دانشکده پزشکی

احمد بهنیا

دانشکده پیرا پزشکی

مجید ترماحی

شبکه بهداشت و درمان بشاگرد

محمد پیشوایی

شبکه بهداشت و درمان  جاسک

مجتبی غیبی حاجیور

شبکه بهداشت و درمان بستک

محمد نور فتوحی

معاونت تحقیقات و فناوری

نسرین داوری دولت آبادی

اورژانس115

اعظم امیری

شبکه بهداشت و درمان ابوموسی

بتول علیزاده

مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

صدیقه پودات

مرکز توسعه سلامت کیش

موسی مهدیخواه

شبکه بهداشت و درمان پارسیان

عبدالمولاروان

معاونت غذاو دارو

ساره ترابیان

شبکه بهداشت و درمان حاجی آ باد

مریم شهابی

مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس

فاطمه کریمی تزرجی

معاونت درمان

محمد دردری

بیمارستان رستمانی پارسیان

حمزه شیر پور

شبکه بهداشت و درمان رودان

علیرضا باقری

شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه

فاطمه تاج الدینی

بیمارستان کودکان

صدیقه رضایی

شبکه بهداشت و درمان  میناب

حسن بختیاری

شبکه بهداشت و درمان خمیر

نرجس اکبریان

بیمارستان نیاپور خمیر

زینب دهقان

حراست

امیر معز امیری

دانشکده دندانپزشکی

مرضیه صادقی

شبکه بهداشت و درمان میناب

مهدی خاکسار

مجتمع آموزشی ، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (شهید محمدی)

زینب زاهدی

معاونت بهداشتی

فریبا چمنی میرزایی

دانشکده پرستاری

معصومه مهدوی فر

بیمارستان رودان

مریم علی  حسینی

معاونت توسعه

زینب واردانی

شبکه بهداشت و درمان قشم

عابدین جعفرزاده

شبکه بهداشت و درمان سیریک

ابوذر پرمین

شبکه بهداشت و درمان ابوموسی

زهرا بهرامی

عضو هئیت أمنا ستاد مرکزی

صدیقه رنجبر

روابط عمومی

خانم صدیقه خانه رز

ستاد مرکزی

زلیخا خادمی پور

بیمارستان شهید محمدی

علی مسئولی فر

پزشک (مرکز ابوریحان)بیماری های خاص

راضیه محمدی

پرستاری (بیمارستان شهید محمدی)

ندا سلطانی

واحد حسابداری بیمارستان نیاپور

مسعود نورانی

معاونت تحقیقات و فناوری

مریم ساربانی

دانشکده میناب

عبدالله دادی نژاد

بیمارستان شهدالنگه

سید جواد موسوی

بیمارستان ابن سینا

دکتر مسعودی فر

رئیس اداره امور عمومی شبکه( مسئول کارگزینی شبکه و بیمارستان)

شهناز محمدی ساردو

کارگزینی

مریم پورصفا

ا