اداره نقلیه دانشجوئی

با استعانت از  درگاه پروردگار یکتا اداره نقلیه دانشجویی برای رفاه حال دانشجویان عزیز ، خدماتی مبنی بر  ایاب و ذهاب را ارائه می نماید. که این  خدمات با رعایت نظم و  انظباط ،  وقت شناسی، مسئولیت پذیری و  صداقت توام  بوده است.

 با توجه به اینکه دانشجویان سرمایه اصلی دانشگاه محسوب میگردند،  پیشنهادات و نظرات ایشان  به منزله ابزاری برای اصلاح امور بوده که در تنظیم برنامه و حرکت سرویسها مورد نظر قرار می گیرد.

درک صحیح اهداف معاونت و همسویی با نظرات دانشجویان در مسیراین  اهداف و اهتمام در جهت تحقق آنها از وظایف   اصلی این اداره می باشد.

 این اداره با داشتن 14 دستگاه اتوبوس استیجاری و 3  دستگاه اتوبوس  دولتی و 3 دستگاه مینی بوس دولتی وظیفه انجام سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان را بعهده دارد و شرح برنامه خود را به شرح ذیل اعلام میدارد:

 1- انجام سرویس از خوابگاهها به کلیه دانشکده ها ی ( پزشکی پرستاری- بهداشت و ...) بصورت رفت و برگشت از ساعت 7 الی 22

2- انجام سرویس  از خوابگاهها به کلیه بیمارستانهای سطح شهر (شریعتی شهید محمدی- خلیج فارس  و ....) بصورت رفت و برگشت از ساعت 7 الی 22

3- انجام سرویس از دانشکدها و بیمارستانها به طرف خوابگاهها

4- انجام سرویس از خوابگاهها به  درمانگاههای سطح شهر

5- انجام سرویس جهت مراسمات ملی و مذهبی

6- انجام سرویس جهت جشن های دانشجویی

7- انجام سرویسهای درمانگاههای برون استانی ( ایسین ، تازیان و...)

8- انجام اردوهای درون استانی

9- انجام اردوهای برون استانی

10- تنظیم برنامه حرکت سرویس ها

کارمندان اداره نقلیه دانشجوئی

رئیس اداره نقلیه دانشجوئی

  

نام و نام خانوادگی : علی محمدپور

تحصیلات : دیپلم

نوع استخدام : قرار دادی

سابقه کاری:

 

رانندگان

حمید محمدپور

صفر داج پور

حسن کمالی

خیرا... محمدرضایی