صفحه اصلی > آیین نامه ها و دستورالعمل ها > لينك مفدا > آئين نامه هاي مشاوره و سلامت روان 

مشاوره و سلامت روان

به منظور ایجاد وحدت رویه و نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها و اقدامات حوزه مشاوره و سلامت روان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، مجموعه‌ای از آیین نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها جهت اطلاع و بهره مندی دانشجویان علوم پزشکی کشور در ذیل قابل دسترس است.