صفحه اصلی > آیین نامه ها و دستورالعمل ها > لينك مفدا > آئين نامه هاي تغذيه و خوابگاه ها 

قوانین و مقررات تغذیه و خوابگاه‌ها

به منظور ایجاد وحدت رویه و نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها و اقدامات حوزه تغذیه و خوابگاه‌های دانشجویی و مراکز آموزش عالی کشور، مجموعه‌ای از آیین نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها جهت اطلاع و بهره مندی دانشجویان علوم پزشکی کشور در ذیل قابل دسترس است.

 

آیین نامه اسکان، نحوه اداره و مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه‌های مجردی دانشگاه‌های علوم پزشکی

آیین نامه تغذیه دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی