صفحه اصلی > اداره نقلیه > لينك مفدا1 

اداره نقليه دانشجويان

این اداره مسئولیت تنظیم برنامه حرکت سرویس های دانشجوئی از خوابگاه ها به بیمارستان ها، دانشکده ها، سالن غذاخوری و تامین وسیله جهت اردوها و مراسمات را به عهده دارد.

 

معرفي اداره نقليه

 

كارمندان اداره نقليه

 

برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب دانشجويان