صفحه اصلی > اداره رفاه > لينك مفدا 

اداره رفاه دانشجوئي

این اداره مسئولیت توزیع قسمت اعظم امکانات رفاهی ازجمله وام ها، بیمه ها ، کمک هزینه، ثبت نام و تسویه حساب دانشجویان را به عهده دارد.

 

معرفي اداره رفاه

 

كارمندان اداره رفاه

 

دستورالعمل استفاده از تسهيلات

 

بيمه خدمات سلامت