اداره تربيت بدني

این اداره در دو بخش آموزشی و فوق برنامه (ورزشی و قهرمانی) علاوه بر ارائه واحدهای درسی تربیت بدنی، به منظور پرنمودن اوقات فراغت دانشجویان و ارتقاء سطح سلامت و روحیه نشاط و همچنین افزایش صمیمیت و روابط دوستانه بین دانشجویان در رشته های مختلف ورزشی در سطح دان شگاه فعالیت می نماید .

 

معرفي اداره تربيت بدني


كارمندان اداره تربيت بدني

 

برنامه كلاس هاي تربيت بدني واحد عمومي


كلاس هاي ورزشي فوق برنامه


كلاس هاي ورزشي كارمندان

 

فضاهاي ورزشي