صفحه اصلی > اداره تغذیه > لينك مفدا 

اداره تغذيه دانشجوئي

برنامه ریزی و پیش بینی سهمیه های مواد غذایی و تامین غذای دانشجویان و همچنین نظارت کمی و کیفی بر تهیه و نگهداری، پخت و توزیع غذا با توجه به اصول بهداشتی  و تغذیه ای از عمده وظایف این واحد می باشد .


معرفي اداره تغذيه


كارمندان اداره تغذيه


نحوه استفاده از اتوماسيون تغذيه


زمان و مكان توزيع غذا


چگونگي تهيه و تنظيم برنامه غذايي