صفحه اصلی > آیین نامه ها و دستورالعمل ها > لينك مفدا > آئين نامه هاي قرآن و عترت 

قوانین و مقررات قرآن و عترت

به منظور ایجاد وحدت رویه و نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها و اقدامات حوزه قرآن و عترت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، مجموعه‌ای از آیین نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها جهت اطلاع و بهره مندی دانشجویان علوم پزشکی کشور در ذیل قابل دسترس است.