صفحه اصلی > اداره مشاوره > كارمندان اداره مشاوره 

كارمندان اداره مشاوره


رئيس اداره مشاوره   

 
نام و نام خانوادگي : مجتبي رنجبري
تحصيلات : فوق ليسانس
نوع استخدام : قراردادي
سابقه كاري: 5 سال

 

روانشناسان اداره مشاوره

خانم سمیه يگانه

خانم سیده سریرا هاشمي پور

خانم سمیرا مختاری

خانم صفورا گذری