صفحه اصلی > معاونت > مديريت دانشجوئي 
 

مدير دانشجوئي دانشگاه

          
  نام و نام خانودگي :رضا سهرابی
  مدرك تحصيلي : لیسانس علوم تغذیه
  تلفن : 33333287- 076
  نمابر: 33340317- 076
 

مدیریت دانشجوئي

مديريت دانشجويي يكي از مديريت هاي زير مجموعه حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مي باشد كه وظيفه برنامه ريزي، نظارت و پيگيري امور معيشتي و رفاهي دانشجويان را بر عهده دارد. احترام به شخصيت دانشجويان و تکريم انساني آنها، اهميت دادن به ويژگي هاي قومي، فرهنگي، فردي و شخصيتي، ايجاد تعامل و تشريک مساعي با دانشجويان در رفع مشکلات رفاهي و معيشتي همواره در سرلوحه فعاليت هاي اين مديريت قرار دارد.

اين مديريت در قالب چهار اداره اصلي (امور خوابگاهها، تغذيه، رفاه و تعاون، نقليه) و با تعامل تنگاتنگ و مستمر با مديريت فرهنگي و اداره

مشاوره و راهنمائي دانشجويي و شوراي انضباطي همواره در جهت ارتقاء خدمت رساني به دانشجويان عزيز قدم بر مي دارد.


شرح وظایف :

تامين اسباب معيشتي و رفاهي دانشجويان

ایجاد هماهنگی و تعامل میان نهادهای دانشگاه ها به منظور استفاده بهینه از امکانات، منابع و ظرفیت ها

نظارت و ارزیابی فعالیتهای ادارات تابعه و اجرای خط مشی های تعیین شده

ایجاد هماهنگی در برنامه های رفاهی، خدماتی ارائه شده به منظور هرچه مفید نمودن آن

فراهم نمودن وسائل رفاهی دانشجویان و ایجاد رغبت در آنان جهت شرکت فعالانه در امور دانشجوئی و فرهنگی

ايجاد بستر مناسب جهت اجراي برنامه هاي فرهنگي، فوق برنامه، ورزشي، مشاوره اي و انضباطي در سطح دانشگاه و خوابگاه ها

 تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات كاركنان حوزه مديريت دانشجويي به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشكلات دانشجويي

 تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهي دانشجويان در محيط هاي دانشجويي

 استفاده از تجارب ارزشمند ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي در زمينه خدمات رفاهي دانشجويان

 

 
 
واحدهاي زير مجموعه مديريت دانشجوئي :
 
  • اداره امور خوابگاه ها
  • اداره رفاه و تعاون
  • اداره نقليه دانشجوئي
  • اداره تغذيه