كارمندان اداره نقليه دانشجوئي

رئيس اداره نقليه دانشجوئي   
نام و نام خانوادگي : عبدالمجيد رزمپور
تحصيلات : ليسانس
نوع استخدام : رسمي
سابقه كاري: 26 سال

رانندگان

علي محمدپور

حميد محمدپور

صفر داج پور

حسن كمالي

غلام غلامي

خيرا... محمدرضايي

و رانندگان استيجاري