بیمه خدمات سلامت

در صورتی که فاقد هر گونه پوشش بیمه سلامت یا درمان هستید می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی سازمان بیمه سلامت به آدرس WWW.bimesalamat.ir به صورت رایگان ثبت نام نمایید واز مزایای بیمه پایه بهرمند گردید.