معرفی اداره رفاه وتعاون دانشجويي

اداره رفاه و تعاون دانشجویان یکی از ادرات زیر مجموعه مدیریت امور دانشجویی دانشگاه می باشد که وظیفه برنامه ریزی وام ها وامکانات رفاهی تخصیص داده شده از طرف صندوق رفاه وزارت بهداشت و درمان دارد

این واحد جهت تامين بخشي از هزينه ها و رفع برخی مشكلات رفاهي دانشجويان شاغل به تحصيل در چهار چوب آيين نامه صندوق رفاه وزارت بهداشت و درمان و بودجه های تخصیص داده شده از طرف صندوق مذکور فعالیت مینماید .

به این منظور در هنگام ثبت نام كليه دانشـــجويــاني كه به هر طــريق در دانشگــاه پــذيرفتـه مي شوند(کنکور سراسری، انتقالي و جابجايي ازساير دانشگاهها ) موظف به تکمیل فرمهای ثبت مشخصات و امور مربوط به اخذ تعهد محضری و ارائه به اداره رفاه در موعد مقرر می باشند تا در اسرع وقت نسبت به معرفی دانشجو جهت اخذ تسهیلات خوابگاهی و تغذیه و نیز معرفی به صندوق رفاه جهت اخذ کمک هزینه تحصیلی( در صورت تمایل دانشجو) اقدام شود .

همچنین در صورت اعلام آمادگی صندوق رفاه در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان متقاضی انواع وامها ثبت نام و پس از انجام امور مربوطه ، لیست متقاضیان جهت پرداخت وام به صندوق رفاه ارائه میگردد.

 

 

اهم وظايف :

پرداخت وام تحصيلي به دانشجويان متقاضي دريافت وام

پرداخت وام مسكن به دانشجويان متقاضي دريافت وام


پرداخت وام ضروري به دانشجويان متقاضي دريافت وام


پرداخت وام وديعه مسكن به دانشجويان متقاضي دريافت وام


پرداخت وام شهريه به دانشجويان متقاضي دريافت وام


پرداخت وام علوي به دانشجويان متقاضي دريافت وام

اقدام لازم در رابطه با بيمه حوادث دانشجويان در يك سال تحصيلي

هماهنگي لازم با اداره كل آموزش دانشگاه در رابطه با ثبت نام از دانشجويان جديدالورود

پيگيري لازم در جهت اخذ تعهد نامه محضري دانشجويان و ثبت در پرونده كامپيوتري آنها و بايگاني اسناد

اقدام لازم در جهت تنظيم ليست اسامي دانشجويان واجد شرايط دريافت وامهاي دانشجويي در هر ترم تحصيلي و نظارت بر حسن انجام آنها و ارسال آن به صندوق رفاه دانشجويان

ارتباط مستقيم با صندوق رفاه دانشجويان گروه پزشكي در تهران از طريق تلفن و سيستم يكپارچه on line آن صندوق جهت ردو بدل كردن اطلاعات دانشجويان

كنترل و ارسال فرمهاي وضعيت اعلام بدهي فارغ التحصيلان به صندوق رفاه دانشجويان در تهران

تهيه گزارشات ماهيانه و آمار عملكرد اداره رفاه دانشجويان

نظارت بر بايگاني مكاتبات اداره رفاه دانشجويان

نظارت بر خدمات پرسنل شاغل در اداره رفاه دانشجويان

انجام ديگر امور محوله از سوي مديريت محترم دانشجويي