اماكن ورزشي دانشگاه علوم پزشكي : 

 

نام مکان ورزشی رشته های فعال روزهای استفاده آدرس
سالن چند منظوره  پردیس دانشگاه والیبال، فوتسال ،بدمینتون ، هندبال ، بسکتبال روزهای زوج خانم ها  و فرد آقایان انتهای بلوار امام حسین (ع) واقع درمحدوده دانشکده پزشکی
سالن بدنسازی پردیس دانشگاه کار با دستگاه
سالن فوتبال دستی پردیس دانشگاه فوتبال دستی
سالن تنیس روی میز پردیس دانشگاه تنیس روی میز
سالن ورزشی چند منظوره شهدای دانشگاه والیبال، فوتسال بدمینتون و هندبال ، بسکتبال روزهای فرد  خانم ها  و زوج آقایان بیمارستان شریعتی
سالن ورزشی خوابگاه خواهران ایروبیک و تنیس روی میز دانشجویان دختر رسالت شمالي- خوابگاه کوثر
زمین روباز مجهز به وسایل پارکی کار با دستگاه
سالن ورزشی خوابگاه برادران بدنسازی دانشجویان پسر بلوار علي ابن ابيطالب (ع) -  خوابگاه شهید مطهری
فضای فیزیکی روباز خوابگاه برادران والیبال،فوتبال ،گل فنی
زمین روباز مجهز به وسایل پارکی کار با دستگاه
استخر علوی شنا و آب درمانی روزهای زوج خانم ها  و فرد آقایان چهار راه مرادی جنب دبستان دانشگاه
استخر پردیس شنا و آب درمانی در حال راه اندازی انتهای بلوار امام حسین (ع) واقع درمحدوده دانشکده پزشکی