المپیادهای ورزشي دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 


نتايج دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در المپيادهاي ورزشي

 

عنوان دوره سال و مکان برگزاری عنوان مدال نام دارنده مدال رشته ورزشی

  نهمین دوره

(پسران دانشجو)

  1389 کرمانشاه   مدال طلا   مسعود نعمت الهی   کشتی
 

دهمین دوره

(دختران دانشجو)
1390شهر کرد    مدال برنز بهارک طاووسی  شنا50متر قورباغه 
  
  

دهمین دوره

(دانشجویان پسر)   
 
  
1391 تهران   
    
 
مدال طلا  مسعود نعمت الهی    کشتی
مدل برنز  سید علی علوی    کاراته
مدال برنز  عیسی آسوده  کاراته 
مدال برنز  قاسم بردبار  تکواندو 
مدل برنز    اصغرمیرزایی کشتی 
 

يازدهمين دوره

(دانشجويان دختر)
1392