توسعه ورزش صبحگاهی

برگزاری ورزش صبحگاهی:  صبح جمعه هر هفته ساعت 6:45  در زمين ورزشي خوابگاه دانشجویي شهيدمطهري با حضور علاقه مندان بر گزار مي گردد.

در ضمن شركت كنندگان در اين ورزش به صرف صبحانه پذيرايي مي شود.