تقویم مسابقات ورزشی دانشگاه علوم پزشکی

 

ردیف مناسبت رشته های     ورزشی (دانشجویی) رشته های ورزشی کارکنان
  برادران خواهران   برادران خواهران
 1   مسابقات هفته خوابگاه ها   گل فنی –دارت- پرورش اندام –شطرنج-تنیس روی میز-تیراندازی-طناب کشی   آمادگی جسمانی-دارت-تیراندازی-کونگ فو  
 2   مسابقات هفته سلامت   مسابقا ت فوتسال-دارت-تنیس روی میز   آمادگی جسمانی-دارت   مسابقات دارت-تیراندازی-قایقرانی
 3   مسابقات جام رمضان       دارت-تیراندازی
 4   مسابقات هفته تربیت بدنی   فوتسال لیگ دانشگاه-بسکتبال–دارت- پرورش اندام –شطرنج-تنیس روی میز-   دارت-تیراندازی-کونگ فو-بدمینتون  
 5   مسابقات روز دانشجو   گل فنی –دارت- پرورش اندام –تیراندازی –والیبال –ب دمینتون-دوو میدانی-طناب کشی   فوتسال –آمادگی جسمانی-دارت-تیراندازی-کونگ فو  
 6   مسابقات دهه فجر   فوتسال دانشجوهای استان – پرورش اندام –شطرنج-تنیس روی میز-تیراندازی-بدمینتون- طناب کشی   بسکتبال –تنیس روی میز-شطرنج   دارت -تیراندازی
 7   مسابقات المپياد دانشجويان دختر دانشگاه هاي علوم پزشكي سال 92     شنا-دووميداني  
 8   مسابقات تك رشته اي دانشجويان پسر دانشگاه هاي علوم پزشكي زمستان 92   فوتبال –واليبال- بدمينتون و تنيس روي ميز