برنامه حضور کارشناسان اداره مشاوره در خوابگاه ها  و دانشكده ها

 

مشاورین اداره مشاوره و سلامت روان در مراکز مشاوره دانشکده‌ها آماده ارائه خدمات در زمینه‌های مشاوره، راهنمایی و روان درمانی (مشکلات

درسی، بحران‌های زندگی و اختلالات روانی و ...) می‌باشند.

همکاران ما در ساعات اداری، در مراکز زیر چشم انتظار شما عزیزان می‌باشند:

نام دانشکده/ خوابگاه

زمان

کارشناس مشاوره

اداره مشاوره (دانشکده پزشکی، ساختمان ادای، طبقه همکف)

تمام روز هفته

آقای رنجبری/ آقای پاغوش/ خانم آقایی/ خانم گذری

دانشکده پزشکی

تمام روز هفته

(به استثنا چهارشنبه)

 

خانم فتانه آقائی/ آقای پاغوش

دانشکده دندانپزشکی

دوشنبه‌

 

خانم آزاده امیری مقدم

دانشکده داروسازی

تمام روز هفته

(به استثنا دوشنبه و سه‌شنبه)

 

خانم آزاده امیری مقدم

دانشکده پرستاری و مامایی

سه‌شنبه و چهارشنبه

آقای عبدالرحیم قیمتی/ خانم مرجان بلوکی

دانشکده بهداشت

یک‌شنبه و دوشنبه

خانم سیده سریرا هاشمی پور

دانشکده پیراپزشکی

سه‌شنبه و چهارشنبه

آقای عبدالرحیم قیمتی/ خانم مرجان بلوکی

خوابگاه کوثر

خوابگاه نرگس

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه

خانم فتانه آقائی/ خانم مرجان بلوکی/ خانم آزاده امیری مقدم/ خانم هاشمی پور.

خوابگاه ریحانه

یکشنبه

.............

خوابگاه زینبیه

شنبه

خانم مرجان بلوکی

خوابگاه مطهری

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

آقای عبدالرحیم قیمتی/ آقای عطاالله پاغوش

خوابگاه آوینی

یکشنبه/چهارشنبه(در ماه 2 روز)

آقای عبدالرحیم قیمتی/آقای عطاالله پاغوش

آدرس اداره مشاوره: بندرعباس- ابتدای بلوارامام حسین (ع)- روبروی باشگاه رفاهی، تفریحی کارگران، مجتمع پردیس علوم پزشکی

 

دانشکده پزشکی، ساختمان اداری، طبقه همکف- اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویی

تلفن: 33710443-076

 

 

نام و نام خانوادگی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه‌شنبه

چهارشنبه

خانم فتانه آقایی

(کارشناس دانشکده پزشکی)

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

خوابگاه کوثر

خانم آزاده امیری مقدم

(کارشناس دانشکده دارو سازی و دندانپزشکی)

اداره مشاوره/

دانشکده داروسازی

اداره مشاوره/

دانشکده داروسازی

دانشکده دندانپزشکی

 

خوابگاه کوثر

اداره مشاوره/

دانشکده داروسازی

خانم مرجان بلوکی

(کارشناس دانشکده پیرا پزشکی و پرستاری، مامائی)

خوابگاه زینبیه

خوابگاه کوثر

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

دانشکده پیرا پزشکی/ پرستاری

دانشکده پیرا پزشکی/ پرستاری

خانم صفوراگذری

(کارشناس مسئول اداره مشاوره)

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

خانم سیده سریراهاشمی پور

(کارشناس دانشکده بهداشت)

خوابگاه کوثر

دانشکده بهداشت

دانشکده بهداشت

اداره مشاوره/

دانشکده بهداشت

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

آقای عطاالله پاغوش

(کارشناس دانشکده پزشکی)

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

خوابگاه مطهری

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

خوابگاه مطهری

آقای عبدالرحیم قیمتی

(کارشناس دانشکده پیراپزشکی، پرستاری و مامائی)

خوابگاه مطهری

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

خوابگاه مطهری

خوابگاه مطهری

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

آقای مجتبی رنجبری

(هماهنگ كننده امورات اداره)

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی