برنامه حضور کارشناسان اداره مشاوره در خوابگاه ها  و دانشكده ها

 

کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان دانشجوئی در مراکز مشاوره دانشکده‌ها آماده ارائه خدمات در زمینه‌های مشاوره، راهنمایی و روان درمانی (مشکلات درسی، بحران‌های زندگی و اختلالات روانی و ...) می‌باشند.

همکاران ما در ساعات اداری، در مراکز زیر چشم انتظار شما عزیزان می‌باشند:

 

نام دانشکده/ خوابگاه

زمان

کارشناس مشاوره

اداره مشاوره (دانشکده پزشکی، ساختمان اداری، طبقه همکف)

تمام روزهای هفته

آقای رنجبری/ آقای پاغوش/ خانم آقایی/ خانم گذری

دانشکده پزشکی

تمام روزهای هفته

خانم آقائی/ آقای پاغوش

دانشکده دندانپزشکی

چهارشنبه‌

خانم مختاری

دانشکده داروسازی

شنبه، یکشنبه و سه شنبه

 خانم مختاری

دانشکده بهداشت

یکشنبه و دوشنبه

خانم هاشمی پور

دانشکده پیراپزشکی

تمام روزهای هفته

آقای قیمتی/ خانم بلوکی/ خانم یگانه

خوابگاه کوثر

خوابگاه نرگس

تمام روزهای هفته

خانم آقائی/ خانم بلوکی/ خانم مختاری/ خانم هاشمی پور

خوابگاه ریحانه

یکشنبه

کارشناس اداره مشاوره

خوابگاه زینبیه

دوشنبه

خانم یگانه

خوابگاه مطهری

تمام روزهای هفته

آقای قیمتی/ آقای پاغوش

 

آدرس اداره مشاوره: بندرعباس- ابتدای بلوارامام حسین (ع)- روبروی باشگاه رفاهی، تفریحی کارگران، مجتمع پردیس علوم پزشکی

 

دانشکده پزشکی، ساختمان اداری، طبقه همکف- اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویی

تلفن: 33710443-076

 

 

 

نام و نام خانوادگی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه‌شنبه

چهارشنبه

خانم فتانه آقایی

(کارشناس دانشکده پزشکی)

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

خوابگاه کوثر و نرگس

خوابگاه کوثر و نرگس

خانم مرجان بلوکی

(کارشناس دانشکده پیرا پزشکی و پرستاری، مامائی)

 

اداره مشاوره/

پردیس دانشگاه علوم پزشکی

خوابگاه کوثر

اداره مشاوره/

پردیس دانشگاه علوم پزشکی

 دانشکده پیرا پزشکی/ پرستاری

دانشکده پیرا پزشکی/ پرستاری

خانم صفوراگذری

(کارشناس مسئول اداره مشاوره)

 

اداره مشاوره/

پردیس دانشگاه علوم پزشکی

اداره مشاوره/

پردیس دانشگاه علوم پزشکی

اداره مشاوره/

پردیس دانشگاه علوم پزشکی

اداره مشاوره/

پردیس دانشگاه علوم پزشکی

اداره مشاوره/

پردیس دانشگاه علوم پزشکی

خانم سمیرا مختاری

(کارشناس دانشکده داروسازی و دندانپزشکی)

اداره مشاوره/

دانشکده داروسازی

اداره مشاوره/

دانشکده داروسازی

خوابگاه کوثر و نرگس

اداره مشاوره/

دانشکده داروسازی

دانشکده دندانپزشکی

خانم سیده سریراهاشمی پور

(کارشناس دانشکده بهداشت)

خوابگاه کوثر

دانشکده بهداشت

دانشکده بهداشت

اداره مشاوره/

پردیس دانشگاه علوم پزشکی
دانشکده بهداشت

آقای عطاالله پاغوش

(کارشناس دانشکده پزشکی)

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

خوابگاه شهید مطهری

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

اداره مشاوره/

دانشکده پزشکی

خوابگاه شهید مطهری

آقای عبدالرحیم قیمتی

(کارشناس دانشکده پیراپزشکی، پرستاری)

خوابگاه شهید مطهری

اداره مشاوره/

پردیس دانشگاه علوم پزشکی

خوابگاه شهید مطهری

خوابگاه شهید مطهری

دانشکده پیراپزشکی

خانم سمیه یگانه

(کارشناس دانشکده پیراپزشکی، پرستاری و مامایی)
دانشکده پیراپزشکی دانشکده پیراپزشکی خوابگاه زینبیه دانشکده پیراپزشکی

اداره مشاوره/

پردیس دانشگاه علوم پزشکی

آقای مجتبی رنجبری

(مسئول اداره مشاوره و سلامت روان دانشجوئی)

اداره مشاوره/

پردیس دانشگاه علوم پزشکی

اداره مشاوره/

پردیس دانشگاه علوم پزشکی

اداره مشاوره/

پردیس دانشگاه علوم پزشکی

اداره مشاوره/

پردیس دانشگاه علوم پزشکی

اداره مشاوره/

پردیس دانشگاه علوم پزشکی