كارمندان اداره مشاوره


رئيس اداره مشاوره   

 
نام و نام خانوادگي : مجتبي رنجبري
تحصيلات : فوق ليسانس
نوع استخدام : قراردادي
سابقه كاري: 3 سال

 

روانشناسان اداره مشاوره

آقاي قيمتي

خانم آقايي

خانم بلوكي

خانم يگانه

خانم هاشمي پور

خانم اميري مقدم

خانم گذري