شرکت در پایش سلامت روان با پرسشنامه CAQ
 

با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، تمامی دانشجویان ملزم به شرکت در پایش سلامت روان با پرسشنامه CAQ  می باشند، خواهشمند است برای ثبت نام و تکمیل پرسشنامه به آدرس ذیل مراجعه فرمائید:

 http://۵.۶۳.۱۵.۳۱/consul/default.aspx

کد کاربری       شماره دانشجویی

کد شناسه       کد ملی

دانشجویان عزیز از بیستم دیماه ۱۳۹۵ می توانند به سایت پایش مراجعه نمایند.

تاریخ درج خبر : 1395/10/20  |  کد خبر : ٦٦٦١ | تعداد نمایش خبر : 355
 

 


خروج