جلسه انجمن ورزشی دانشجویان برگزار گردید
 

جلسه فعالین ورزشی دانشجویان پسر با حضور آقای دکتر نجاتی زاده معاون فرهنگی و دانشجویی و آقای قاسمی تبار کارشناس ورزشی آقایان در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر نجاتی زاده ضمن تشکر از دانشجویان فعال ورزشی و کارکنان اداره تربیت بدنی بر لزوم همکاری و اهمیت نقش دانشجویان در فعالیت ورزشی و اینکه در اسرع وقت انجمن های ورزشی به صورت رسمی فعال گردد تاکید کردند و نقش انجمن های ورزشی را در ورزش دانشجویی نقشی اساسی نام برده و اظهار امیدواری کردند که با حضور دانشجویان فعال و کارشناسان زحمتکش، فعالیت های ورزشی به حداکثر رسیده و در بخش قهرمانی با برنامه ریزی ها و استعداد یابی های لازم شاهد موفقیت های پایدار باشیم.

در این جلسه هر کدام از دانشجویان به نکته نظرات و پیشنهادات و مشکلات مربوط به رشته ورزشی خود پرداختند و آقای قاسمی تبار نیز در پایان گزارشی از فعالیت های انجام شده در سه ماه اخیر پرداختند و تشکیل انجمن های ورزشی را بسیار مفید دانستند.

در پایان مقرر گردید جلسات انجمن های ورزشی با حضور دکتر نجاتی زاده به صورت مداوم و حداقل ماهیانه برگزار گردد

تاریخ درج خبر : 1395/10/20  |  کد خبر : ٦٦٥٩ | تعداد نمایش خبر : 219
 

 


خروج