وام ضروری

وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه که با مشکل مالی روبرو می شوند پس از یکسال از شروع تحصیل و یک نوبت در طول تحصیل به شرح ذیل پرداخت می شود.

وام ضروری مشمول 4 درصد کارمزد می باشد.


ميزان وام ضروري

مقاطع کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته                                       مبلغ 1.562.500 ریال

مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته                 مبلغ 3.125.000 ریال

مقاطع دکترای حرفه ای                                                         مبلغ 6.250.000 ریال

مقاطع دکترای تخصصی(PHD (و تخصص (دستیاران)                      مبلغ 6.250.000 ریال

 

وام ضروری برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب می باشد.

به دانشجویانی که عازم سفر عمره مفرده و عتبات عالیات می باشند یک نوبت وام ضروری به میزان 5.000.000 ریال برای همه مقاطع تحصیلی پرداخت می گردد.