• هفته خوابگاه ها گرامي باد
    هفته خوابگاه ها از 29 ارديبهشت لغايت 4 خرداد 94 با شعار « خوابگاه سازي، ارزش معنوي، ضرورت ملي»در دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور برگزار مي گردد.

  • اعياد شعبانيه گرامي باد
    به مناسبت اعياد شعبانيه، ايستگاه صلواتي در خوابگاه هاي دانشجوئي و دانشكده ها برپا گرديد.

  • جشن سوم خرداد برگزار شد
    به مناسبت سوم خرداد ( آزادسازي خرمشهر) جشن بزرگي جهت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي در سالن فارابي برگزار شد.

متفرقه
اطلاعات فرهنگی
سامانه ها