• جابه جايي ساكنين محترم خوابگاه هاي زينبيه و نرگس به خوابگاه كوثر
  دانشجويان محترم ساكن خوابگاه هاي زينبيه و نرگس جهت دريافت معرفي نامه به خوابگاه كوثر مي توانند از تاريخ 20 شهريور ماه به اداره امور خوابگاه ها مراجعه نمايند.

 • اعمال دحوالارض
  اعمال دحوالارض

 • هفته دولت و روز كارمند گرامي باد.
  هفته دولت و روز كارمند گرامي باد.

 • وضعيت اسكان دانشجويان
  وضعيت اسكان دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس در سال تحصيلي 96-95

 • برگزاري مراسم دهه كرامت
  برگزاري مراسم دهه كرامت

متفرقه
اطلاعات فرهنگی
آیین نامه ها و دستورالعمل ها