• مسابقه روزانه انقلاب ما
  مسابقه روزانه انقلاب ما

 • جشنواره قرآني
  بيست و يكمين جشنواره قرآن و عترت اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور

 • انتخاب دانشجوي نمونه
  بيست و چهارمين جشنواره انتخاب دانشجوي نمونه

 • ثبت نام و شركت دانشجويان مستعد در برنامه اردوهاي جهادي
  ثبت نام و شركت دانشجويان مستعد در برنامه اردوهاي جهادي

متفرقه
اطلاعات فرهنگی
آیین نامه ها و دستورالعمل ها