×
اخبار| EN | | | دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences  • بلوار شهيدچمران، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، طبقه سوم، معاونت دانشجوئي و فرهنگي
  • تلفن:33333287


  • سال 1400: تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی
    کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
    Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved