• پيروزي تيم واليبال بانوان هرمزگان در المپياد ورزشي كاركنان
  تیم والیبال بانوان هرمزگان با بازی خوب توانست برستاد مرکزی وزارت بهداشت به پیروزی برسد

 • مراسم احياء نيمه شعبان
  برگزاری مراسم احیاء نیمه شعبان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 • مراسم بزرگداشت فردوسي
  مراسم بزرگداشت فردوسي در دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس برگزار گرديد

 • برگزاري کارگاه سیمای دانشجویی در خوابگاه به مناسبت هفته خوابگاه ها
  برگزاري کارگاه سیمای دانشجویی در خوابگاه به مناسبت هفته خوابگاه ها

 • برگزاري همایش پله پله تا آسمان موفقیت
  برگزاري همایش پله پله تا آسمان موفقیت به مناسبت هفته خوابگاه ها

متفرقه
اطلاعات فرهنگی
آیین نامه ها و دستورالعمل ها