• كسب مقام هاي كشوري در جشنواره قرآني
  كاركنان و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان موفق به كسب مقام در جشنوار قرآنی کشوري شدند.

 • جابه جايي ساكنين خوابگاه هاي دولتي به نيمه دولتي
  دانشجويان محترم خوابگاه هاي نيمه دولتي جهت دريافت معرفي نامه به خوابگاه هاي دولتي از تاريخ 21 شهريور ماه به اداره امور خوابگاه ها مراجعه نمايند.

 • وضعيت اسكان دانشجويان
  وضعيت اسكان دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس در سال تحصيلي 95-94

 • سالن چندمنظوره ورزشی پردیس علوم پزشکی هرمزگان افتتاح شد
  سالن استاندارد و چندمنظوره ورزشی پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با حضور استاندار، رییس دانشگاه علوم پزشکی و جمع دیگر از مسوولان افتتاح شد.

متفرقه
اطلاعات فرهنگی
آیین نامه ها و دستورالعمل ها