• وضعيت اسكان دانشجويان
    وضعيت اسكان دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس در سال تحصيلي 95-94

  • سالن چندمنظوره ورزشی پردیس علوم پزشکی هرمزگان افتتاح شد
    سالن استاندارد و چندمنظوره ورزشی پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با حضور استاندار، رییس دانشگاه علوم پزشکی و جمع دیگر از مسوولان افتتاح شد.

متفرقه
اطلاعات فرهنگی
آیین نامه ها و دستورالعمل ها